SPU ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ “เริ่มธุรกิจอย่างไรไม่ละเมิด” กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีคำตอบ ฟรี!!

53ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ.. “เริ่มธุรกิจอย่างไรไม่ละเมิด”
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีคำตอบ…
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใดบ้างที่ต้องจดทะเบียน
สร้างสรรค์ผลงานอย่างไร “ไม่ให้ถูกฟ้อง”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่าน มาให้ความรู้!!
แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนและการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00น.
ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

นั่งรถไฟฟ้าลงสถานีบางบัว เข้ามหาวิทยาลัยได้เล้ยย
รับที่นั่งจำนวนจำกัด
โครงการดีๆ ฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ประกอบการและนักกฎหมายยุคใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ลิงค์ลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/GwQpvvxffqwhTVUh8

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: