MTCO หนุนการพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริม การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง

สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office หรือ MTCO) เปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการฝึกงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานให้กับคนหนุ่มสาวที่กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษาด้านการท่องเที่ยว และสำหรับผู้ที่มีความต้องการทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยว แต่ยังขาดทักษะหรือต้องการฝึกอบรมเพื่อเสริมประสบการณ์ทำงาน เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวมของอุตสาหกรรม รวมถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต โดยภาคการท่องเที่ยวทั่วทั้งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยรวม (Gross Domestic Product หรือ GDP) ประมาณ 16% (จากข้อมูลของ ResearchGate.net)

“เราต้องการสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม ไม่ใช่แค่ในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติด้วย ให้มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานบริการและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นสำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) จึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน (มณฑลยูนานและกว่างซี) ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ที่กำลังเปิดรับสมัครหรือวางแผนที่จะรับสมัครแรงงานเพื่อเข้าสู่การทำงานในภาคบริการการท่องเที่ยว สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาหรือบุคลากรฝึกงานบนเว็บไซต์ MTCO โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” สุวิมล ธนสารกิจ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าว

 

โครงการนี้มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับแรงงาน ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวกับนักศึกษาและบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษาที่สนใจ

 

นักศึกษาและผู้สนใจฝึกงาน สามารถดูรายละเอียดการฝึกงานได้ที่ https://mekongtourism.org/internship/

ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวสนใจลงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ได้ที่ https://mekongtourism.org/mekong-tourism-internship-form-for-employers/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , ,