KNA ACADEMY LEADER FORUM (KALF)

นายนาดิ้รชา ปาทาน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (ซ้ายสุด) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ชั้นนำ และผู้นำเข้า HYABELL (ไฮยาเบล) ผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบริสุทธิ์ (ฟิลเลอร์) จากประเทศเยอรมนี จัดงานประชุมวิชาการ KNA ACADEMY LEADER FORUM (KALF) เพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ HYABELL สำหรับใบหน้า และน้องใหม่ล่าสุด VARIOFILL ฟิลเลอร์สำหรับเติมเต็มสะโพก ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว พร้อมกับสร้างความมั่นใจ และความวางใจให้กับผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์กลุ่ม เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ ฟาร์มา โดยมี ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ (ที่ 4 จากซ้าย) และทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้

ตำแหน่งผู้บริหาร (จากซ้ายไปขวา)
1. นายนาดิ้รชา ปาทาน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด
2. พญ. ณัชชา มนต์เสรีนุสรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม เลเซอร์ ร้อยไหม และเวชศาสตร์ชะลอวัย ผู้บริหารประจำณัชชนกคลินิก กรุงเทพฯ
3. นพ. ชัยชนะ ศรีธุระวานิช แพทย์เวชปฏิบัติเฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เจ้าของBBC บ้านบางนาคลินิก และหัวหน้าทีมแพทย์แผนกความงาม โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
4. ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
5. นพ. เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และแพทย์ผู้ก่อตั้ง ดิโอ คลินิก บาย หมอโอเล่
6. พญ. รสริน คุปต์วิวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ ประจำไอสกาย เซ็นเตอร์
7. พญ. พัทธนันท์ มัตตะธนาพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านนรีเวชวิทยาความงามและสุขภาพเพศ ประจำศูนย์สุขภาพสตรี รพ.ศิครินทร์ กรุงเทพ และณัชชนกคลินิก กรุงเทพฯ
8. นพ. ณัฐนนท์ อัศวโสวรรณ แพทย์ผู้บริหารเอเมนร่าคลินิก นครศรีธรรมราช

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,