DEK การออกแบบสื่อสารออนไลน์ SPU กวาด 3 รางวัล ประกวดคลิปวิดีโอ J&T EXPRESS “นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง” ระดับอุดมศึกษา

ปรบมือให้! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมนักศึกษาเก่ง จากสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ (OCM64) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่คว้า 3 รางวัล จาการเข้าร่วม J&T EXPRESS โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง” ระดับอุดมศึกษา โดย ทีม Zag six ที่ประกอบด้วย นางสาวจิราวัลย์ วันทาพรหม นายธนภรณ์ ช่างทอง นางสาวชนิดาภา เสือโพด นางสาวพิมพ์นภา กรรณภูติ นางสาวเฟรยา วรรณรัตน์ และนางสาวธัญสุดา คำสั้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และ ทีม EN 4 VOICE ที่ประกอบด้วย นายอันดามัน เหมมัน นางสาวพิชพัฒน์ ห่อมา นายศาตร์ตรา ศรีแจ่ม นางสาวศศินา สุวรรณวงค์ และนางสาวชลลดา แซ่ลิ่ม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และทีม Timber ที่ประกอบด้วย นายรุจิวุฒิ แซ่ชั่น นางสาวพรรวินท์ ปิงวัฒนกุล นางสาวไอลดา บุนนาค และนางสาวปิยธิดา อาญาเมือง คว้ารางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.นฤดล จิตสกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทั้ง 3 ทีมเข้ารับรางวัลจาก คุณมาริโอ้ เมาเร่อ นักแสดงชื่อดัง (J&T Express Thailand’s Brand Ambassador) ณ สำนักงานใหญ่ J&T Express Thailand 3456 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 10 -11 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: