โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลด้านความปลอดภัย (คปอ) ปีที่ 14 ระดับแพลทินัม และด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 12

โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลด้านความปลอดภัย (คปอ) ปีที่ 14 ระดับแพลทินัม และด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 12
.
โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ และโครงการสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
.
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 … สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ โดยมีนายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในงาน และเป็นผู้มอบรางวัลแก่ตัวแทนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ได้ส่งตัวแทนนายจ้างในการเข้ามอบรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลที่โรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมรับรางวัล มีดังนี้
.
1. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 14 รับมอบโดย นางศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา
2.รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 12 รับมอบโดย นางศุภลักษณ์ มิทเชลล์ หัวหน้าแผนกบุคคล โรงพยาบาลลานนา
.
โดยการได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงการที่ผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา ได้ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสวัสดิการด้านแรงงานสัมพันธ์ของโรงพยาบาลลานนา ให้มีมาตรฐานครบถ้วนทุกหมวดหมู่อย่างต่อเนื่อง เป็นขวัญและกำลังใจที่ดี แก่ลูกจ้างคนทำงานในสถานประกอบการ โรงพยาบาลลานนา ที่เข้าถึงสวัสดิการและความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,