เปิดตัวศูนย์สุขภาพพร้อม สาขา กาดฝรั่ง – หางดง ศูนย์สุขภาพที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกร์ในการตรวจรักษาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ภายในโครงการ Kad Farang Village

ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขากาดฝรั่ง – หางดง ได้เปิดตัวศูนย์สุขภาพอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด ศูนย์รวมด้านการบริการตรวจสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานสู่ชุมชน สำหรับประชาชนในเขตอำเภอหางดงและใกล้เคียง โดยชูจุดเด่นในการเป็นศูนย์บริการสุขภาพที่มีคุณภาพจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ในการตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอหางดง และอธิการบดี –
คณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ โดยศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง – หางดง เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท สุขยั่งยืน 589 จำกัด และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนอำเภอหางดง และอำภอไกล้เคียงเป็นหลัก ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดังกล่ว รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยในอำเภอไกล้เคียง


ถึงแม้ว่าทางศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง – หางดง จะไม่ได้เป็นสถานพยาบาล-โรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่ก็นับว่าเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีงานบริการด้านสุขภาพรองรับได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งในเรื่องของการบริการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพแบบพิเศษได้มากกว่า 32 รายการ รวมถึงการบริการด้านกายภาพบำบัดตรวจประเมิณวินิจฉัยความบกพร่อมของร่างกาย การบำบัดพื้นฟูกล้ามเนื้อ ระบบประสาทต่างๆ กิจกรรมบำบัดกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการช้า ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาการควบคุมตนเอง เสริมสร้างสมาธิ และพัฒนาการเรียนรู้ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในอนาคตได้ และรังสีเทคนิคได้แก่การเอกซเรย์ปอด เอกซเรย์เด้านม ถ่ายภาพรังสีทั่วไป ตรวจมวลกระดูก และตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ได้อย่างครบครัน นอกจากนี้สิทธิ์สำหรับข้าราชการที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์สุขภาพพร้อม ยังสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ในส่วนของสถานที่ตั้ง ณ กาดฝรั่ง วิลเลจ ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับกลุ่มคนที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ร้านค้า ร้านอาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ที่จอดรถกว้างขวาง บรรยากาศที่มีความร่มรื่น และการเดินทางที่เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงเป็นสถานที่ ที่พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดการจัดตั้งศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง – หางดง เพื่อให้ทุกๆ คนในอำเภอหางดง และโดยรอบได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง – หางดง ให้ได้มากที่สุด รวมถึงในอนาคตโครงการ เดอะ กาดฝรั่ง แมริม ก็จะมีศูนย์สุขภาพพร้อมเกิดขึ้นเป็นศูนย์แห่งใหม่เพิ่มเติมในเวลาอันใกล้นี้ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , , ,