“อมตะ” ผนึกกำลังพันธมิตร ยกระดับความสามารถบุคลากรยุคดิจิทัล

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวลีน่า อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านอาชีวศึกษากับนาย เจิ้ง เหว่ย กวาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยGuangdong Mechanical and Electrical Polytechnic (GDMEP)สาธารณรัฐประชาชนจีน และคุนายพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรให้พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล โดยในเฟสแรกของโครงการจะใช้โปรแกรมการฝึกอบรมของวิทยาลัย Guangdong Mechanical and Electrical Polytechnic ( GDMEP ) ที่ร่วมพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทาง GDMEP ถูกจัดอันดับให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอันดับ 2 ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และขยายไปสู่การพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งในอมตะ และในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี ) ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

ในโอกาสนี้ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคอลแก่ผู้ลงนามฯในครั้งนี้ด้วย
ณ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: