ห้องอาหาร โรงพยาบาลลานนา รับป้ายรางวัลมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย ระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ลานน้ำพุชมดอย (หน้าเชียงใหม่ฮอล์) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ..โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วม กิจกรรม “เจียงใหม่ ฟู้ดไฮ ฟู้ดเฟส” ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ Food Innovation and Packaging Center: FIN โดยมี ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางศิริกุล ปีมะสาร หัวหน้าแผนกโภชนาการ พร้อมด้วยพว.อังคณา ปัจฉิม พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานป้องกันการติดเชื้อ เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ และรับมอบ ป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย ระดับดีมาก (Clean food good taste plus) ตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย ระดับดีมาก (Clean food good taste Plus) ของโรงพยาบาลลานนาที่ได้รับ มาจากการเข้ามาตรวจประเมินของคณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย ซึ่งสะท้อนถึงการที่ห้องอาหาร โรงพยาบาลลานนา มีความใส่ใจ จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดี เพิ่มคุณค่า ด้านโภชนาการ เสริมเมนูชูสุขภาพ ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน มีการสื่อสารความรู้ ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค และสามารถต่อยอดการพัฒนาให้มีเมนู “อาหารเป็นยา” คือ อาหารที่มีผัก ผลไม้พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น เป็นส่วนประกอบ พร้อมบริการแก่ผู้บริโภค หรือผู้รับบริการ รวมทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา เพื่อจะรับประทานอาหารได้อย่างมั่นใจในคุณภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,