สาธิต มช. ประชุมเตรียมความพร้อมจัด “ฉัททันต์เกมส์” ครั้งที่ 46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน .. 2566 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน .. 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, สังคม, เยาวชน