สาธิต มช. จัดแถลงข่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน .. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมการแถลงข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์และสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ ข่วงประตูท่าแพ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน .. 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, สังคม, เยาวชน