สคส. ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PDPA ระดับอุดมศึกษา “PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส. : PDPC) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในโครงการ “PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 180,000 บาท โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวน 28 แห่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัย ซึ่งคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ตามด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 เป็นของคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น และคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง ตามลำดับ

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (สคส. : PDPC) เปิดเผยว่า สคส. มีความมุ่งมั่นในการเป็นหน่วยงานศูนย์กลางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมไปถึงภาคการศึกษาที่ถือเป็นกลุ่มบุคลากรคนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเป็นกลุ่มผู้สร้างรากฐานและยกระดับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐานที่มั่นคงในระยะยาว

สคส. จึงได้ร่วมกับ “ธนาคารกรุงไทย” จัดการประกวดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา “PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการศึกษา และยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งยังเป็นการต่อยอดพัฒนาขีดความสามารถของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

โดยกิจกรรมประกวดแข่งขัน “PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรางวัล Popular Vote 3 รางวัล ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 180,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : PDPC Thailand สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-208-8800 ต่อ 6072, 6069

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,