วว. ร่วมเปิดงาน Fi Asia 2023 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่มเอเชีย

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Fi Asia 2023 (Food Ingredients Asia 2023 : ฟู้ด อินกรีเดียนท์ส เอเชีย 2023) จัดโดย บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หอการค้าไทย สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย บริษัทเอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และแบรนด์ SiriThai ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มเอเชีย ผลักดันการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น สู่แมสอินกรีเดียนท์ระดับโลก

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมคณะผู้บริหาร นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผอ.กองประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

โดย วว. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการอุตสาหกรรม ใน Theme “TISTR Total Solutions” ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในยุคดิจิทัล พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ บูธ M 61 ฮอลล์ 1 และจัดการสัมมนา “InnoFood Academy 2023 : Functional Food and Ingredients for Health and Sustainable Future” พร้อมสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Start-up Innovative F&B Products Competition ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs , Start up นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตผลงาน โดย วว. พร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ในด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตในระดับ Pilot Plant รวมถึงการประสานกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใช้บริการจาก วว. สามารถติดต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “วว. JUMP” ผ่านเว็บไซต์ วว. “www.tistr.or.th” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จ มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,