วว. รับรางวัล “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ประจำปี 2566

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) รางวัลระดับองค์กร รางวัลรอง “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรของ วว. ในทุกมิติ สู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมของสังคมไทย โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร นางกุศยา ระมัดตน ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล และบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ กระทรวงแรงงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , , ,