วว. จับมือพันธมิตรจัดสัมมนาฟรี ! เปิดโอกาสเครื่องสำอางไทยไปยังตลาดอียู

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม (สสว.) และ COSMED องค์กรระดับชาติ ที่เป็นหนึ่งเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศฝรั่งเศส ขอเชิญผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟรี หัวข้อเรื่อง เปิดโอกาสของเครื่องสำอางไทย ส่วนผสม/ผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดยูอี “The Opportunity of Thai Cosmetic Ingredients/Products to EU market” ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี (รูปแบบ 2 ภาษา)

ลงทะเบียนฟรี ! ได้ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeFErhNTGK…/viewform

การสัมมนาประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้นเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อการส่งออก อาทิ
1) กรอบและขอบข่ายการกํากับดูแลและข้อกําหนดรวมถึงเอกสารที่สำคัญ เพื่อส่งออกสารสกัดจากธรรมชาติไปยังสหภาพยุโรปหรือประเทศฝรั่งเศส
2) วิธีการอ้างส่วนผสมและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและออร์แกนิกในสหภาพยุโรปหรือประเทศฝรั่งเศส
3)การรับรองเครื่องสําอางออร์แกนิกในประเทศไทย
4) การทดสอบวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสําหรับผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอาง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,