รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) โดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับ นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
เทศบาลตำบลก้อตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา ห่างจากตัวอำเภอเมืองลำพูน 144 กิโลเมตร และเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากร 2,391 คน และมีพื้นที่ 531 ตารางกิโลเมตร ในเทศบาลตำบลก้อมีไฟป่าเกิดขึ้นในฤดูหนาวทุกปี ควันพิษที่เกิดจากไฟป่าดังกล่าวจึงกลายเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรง อีกทั้งบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นบ้านไม้แบบเรียบง่ายจึงเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ นอกจากแต่ละหมู่บ้านมีการใช้น้ำบาดาลเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค เมื่อเกิดปัญหาสภาพอากาศที่แย่ลงในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน ไฟฟ้าดับ อีกทั้งการเกิดปัญหาน้ำไม่ไหลเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากเครื่องสูบน้ำชำรุดเสียหาย และน้ำบาดาลหมด ทำให้ประชาชนไม่สามารถจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคตามความจำเป็นได้ ดังนั้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดับเพลิงและความสามารถในการจัดหาน้ำในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือภัยแล้งจึงกลายเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในเทศบาลตำบลก้อ
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่เทศบาลตำบลก้อเป็นงบประมาณมูลค่า 2,588,000 บาท เพื่อจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมถังเก็บน้ำ 6000 ลิตรจำนวน 1 คัน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกเหนือจากรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เดิมซึ่งมีอายุการใช้งาน 15 ปีของทางเทศบาลแล้ว การเพิ่มรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์อีก 1 คันจากการสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการดับเพลิงและการจัดหาน้ำของเทศบาล และนำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้อยู่อาศัยในเทศบาลตำบลก้อต่อไปได้

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,