รพ.ลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020

รพ.ลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020
.
เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการ รพ.ลานนา … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมด้วยคุณนงนุช ประภามณฑล หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ คุณเทอดศักดิ์ ไชยวรรณะ หัวหน้าคณะผู้มาตรฐานตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ รพ.ลานนา ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020 เพื่อขอต่ออายุ และขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ รพ.ลานนา และ รพ.ลานนา 3 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนาต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,