บสย. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

บสย. ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ นายฆนัท ครุธกุล กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน บสย. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 ณ บสย. สำนักงานใหญ่ และ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?” เพื่อแสดงพลังตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมปฏิบัติหน้าที่และบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายในงานได้เปิดเวที “ข้อเสนอจาก ACT ถึงรัฐบาลใหม่” พร้อมเวทีเสวนา “Active Woman พลังผู้หญิงต้านโกง” นอกจากนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังได้ประกาศนโยบายการการบริหารร่วมต่อต้านการคอรัปชันอีกด้วย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , ,