ฉลอง 53 ศรีปทุม ด้วยการมีสุขภาพดี กับกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เพื่อชีวิต SPU FUN RUN 2023

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อชีวิต SPU FUN RUN 2023 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วม เดิน วิ่ง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา SPU ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เพราะสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกายด้วยตัวของเราเอง ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าวฯ เป็นการเดิน วิ่ง รอบภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและบุคลากรหญิง จำนวน 3 รอบ นักศึกษาและบุคลากรชาย จำนวน 6 รอบ งานนี้ได้เหรียญรางวัลกันตรึม มีความสุข สนุกกันถ้วนหน้า ถือเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างหนี่งที่มุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักสามัคคี มีพัฒนาการทางความคิด และอารมณ์ที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม นอกจากนี้กีฬายังเป็นสื่อในการสร้างเสริมความรัก สร้างมิตรภาพ สร้างกระบวนการกลุ่ม และสร้างบุคลิกภาพและทักษะการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ลานถนนด้านหน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา จัดโดย สำนักงานการกีฬา ร่วมกับ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: