คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Tech Talk “การเป็นผู้ประกอบการ” Passion for Tech Startup

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (IT) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านโครงการ Tech Talk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา ICT199, CSI199, CPE199 ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการ” Passion for Tech Startup โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา (First) ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศSPU จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ทีผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: