คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “นักออกแบบและวางระบบบัญชี”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านโครงการ The Professional Accountant เปิดมุมมองใหม่ อาชีพในอนาคตของสายงานบัญชีในยุคดิจิทัล หัวข้อ “นักออกแบบและวางระบบบัญชี” โดยวิทยากรคุณภาพ คุณไกรวิทย์ หลีกภัย ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆสำหรับนักศึกษาคณะบัญชี SPU ณ เอ็กซิบิชันฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ทีผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: