กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ ประกวดความสามารถพิเศษ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

กรมราชทัณฑ์ : กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ ประกวดความสามารถพิเศษ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 โดยได้รับเกียรติ จากคุณพิพิธพล พุกกะณะสุต (ที เจ็ตเซ็ตเตอร์) ,คุณนุ้ย เกศริน เอกธวัชกุล, คุณสหพร ยี่ตันสี และคุณพิณพนัช รุ่งเรือง เป็นคณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวด การร้องเพลง, วงดนตรีสากล และการเต้น จากเรือนจำทั่วประเทศ โดยมี คุณวัชรี กุลบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน , คุณสิริชัย เมืองมูลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมทักษะการทำงาน .คุณพงศกร พงศ์รัตนพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ , คุณมาริสา วิริยะรัมภ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ , คุณเอกกมล ลวดลาย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ , คุณวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย , คุณอริศรา คงคะรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงการในพระดำริฯ และส่งเสริมการเกษตร , คุณนงนุช แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฝึกวิชาชีพ ให้การต้อนรับ ณ กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันก่อน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: