SUN จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ช่วยเหลือ อีกชีวิต ได้ก้าวต่อ” แบ่งปันสิ่งที่ดีเพื่อสังคม

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า “KC” นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งดี ให้สังคม รณรงค์ให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน และรองรับการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 อาคารสำนักงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนธุรกิจตามแนวคิดESG ทุกมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) ในปี 2566 ได้ร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น โดยนำพนักงานบริษัทร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันหรือผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆ ในโรงพยาบาล ถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการเพื่อแบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสร้างสังคมที่ดีร่วมกันต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ