SBS SPU อัปเดทกลยุทธ์เด็ด เจาะตลาดการค้าจีนแบบ Exclusive สำหรับนักศึกษา “เจาะลึกเทคนิคนำเข้าส่งออกตลาดจีน” โดย คุณวนัสรา วงษ์สมุทร Co-Founder POJ เพจสินค้าจากญี่ปุ่น

ผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา SBS ในโอกาสเฉลิมฉลอง 53rd Anniversary SBS โครงการ The Professional: Digital Business Era ที่ ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณาจารย์ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จากมืออาชีพพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อัปกลยุทธ์เด็ด เจาะตลาดการค้าจีนแบบ Exclusive ในหัวข้อ “เจาะลึกเทคนิค นำเข้าส่งออกตลาดจีน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวนัสรา วงษ์สมุทร Co-Founder POJ เพจสินค้าจากญี่ปุ่น นำเข้าสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากจีน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการนำเข้า-ส่งออกตลาดจีน และส่งต่อประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจให้กับน้องๆนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: