MOU เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับธนาคารออมสิน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และ คุณวิไลพร พราหมณะนันทน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือและเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล สาขาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม