ACC SPU ร่วมกับ TPQI จัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย และอาชีพผู้ปฏิบัติงานบัญชี ระดับ 3 สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI จัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย และอาชีพผู้ปฏิบัติงานบัญชี ระดับ 3 ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี SPU ซึ่ง “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ และตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: