โฮมโปร คว้า 2 รางวัล : Outstanding CEO , CFO ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2022 – 2023 สะท้อนวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” เข้ารับ 2 รางวัลคุณภาพ IAA Awards for Listed Companies 2022 – 2023 จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้แก่ รางวัล Outstanding CEO และ รางวัล Outstanding CFO ในหมวดกลุ่มพาณิชย์ จากการโหวตของนักวิเคราะห์และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยรางวัล Outstanding CEO มอบให้กับผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจ และมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตให้กับตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม และรางวัล Outstanding CFO มอบให้ผู้บริหารที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินที่เป็นเลิศ

“โฮมโปร” ต้องขอขอบคุณสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ผ่านไปยังนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ที่มองเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่พร้อมนำพาธุรกิจของโฮมโปรไปสู่เป้าหมายและสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนกรอบพื้นฐานของการมีบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และได้มอบรางวัล IAA Awards ให้กับเราในปีนี้

สำหรับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022 – 2023 จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเพื่อเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรทั้ง CEO, CFO และ IR ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอชื่อและให้คะแนนแก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นการ Vote จากนักวิเคราะห์การลงทุน กว่า 25 บริษัทหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน นับเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์
คำค้น: , , , , ,