โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จัดอบรม ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จัดอบรม ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา อบรมนอกสถานที่ นำโดย นางชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ อบรมเรื่อง ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยวิธี CPR ร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัต (AED) . เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในสถานการณ์เร่งด่วนได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสอนภาคปฏิบัติในการกู้ชีพ เพื่อทบทวนความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ และนำไปใช้ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (CPR) ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างทันท่วงที

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,