โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นสูง” ACLS

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับพัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS (Advance Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูง ในผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤติฉุกเฉินในสถานการณ์เร่งด่วนได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นพ.สุรชัย สาธิตสมิตพงษ์ นพ.ธนัฐ ลักษณานันท์ และ พญ.ชวัลลักษณ์ ดีวิจิตร แพทย์เวชปฏิบัติฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งนางสุธีรา ตันติสันถวพงศ์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนัก และนางชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ICU , ห้องผ่าตัด , ห้องคลอดทารกแรกเกิด และแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการกู้ชีพที่ถูกวิธี การดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งมีการสอนภาคปฏิบัติในการกู้ชีพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการกู้ชีพต่างๆ เพื่อทบทวนความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ การวินิจฉัยอาการแรกรับในภาวะฉุกเฉิน และนำไปใช้ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (CPR)ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างทันท่วงที

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,