โครงการ”English We Like” ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  สุขสวัสดิ์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ” English We Like” พร้อมด้วยประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคาะห์ วิทยากร นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  สุขสวัสดิ์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าโครงการ ” English We Like” เป็นการติวสอบภาษาอังกฤษผ่านข้อสอบของปีที่ผ่านๆมา เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 16 ปีแล้วนั้น

นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ ที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพ ของตนเอง

นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการ ผู้จัดการบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ ” English We Like “ปี 2566 โดยมี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และดำเนินโครงการนี้ มาเป็นเวลา 16 ปีในวันนี้ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนา ภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “English We Like  ขึ้นทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริม ให้เด็กมีเทคนิคในการทำข้อสอบ A-Level TGAT – Eng เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วม โครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้า ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เป็นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ A-Level TGAT- Eng โดยได้รับการสนับสนุนการจัด โครงการในครั้งนี้จากบริษัท วินคอลมาเก็ดติ้ง จำกัด (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (มหาชน)จำกัด (ขนมปังฟาร์มเฮ้า) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ (มหาชน)จำกัด (โฮมมี่) บริษัท คาร์มาร์ท (มหาชน) จำกัด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด (ศศิ) บริษัท คิง เฮลธ์ แคร์ จำกัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,