เข้าพบพ่อเมืองเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ได้นำเสนอกิจกรรมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวดังกล่าวด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กีฬา, สังคม, เยาวชน