หารือร่วมสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46  “ฉัททันต์เกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรึกษาหารือแนวทางและความร่วมมือในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46  ฉัททันต์เกมส์กับ คุณภัทร  ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, สังคม