วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ซึ่งเดินทางมาร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นำโดย อาจารย์สุณีย์ สวนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และ ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม นำโดย อาจารย์อัจฉรา ม่วงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยดุสิตธานีและทั้งสองโรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัย ก่อนทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ก่อนเดินทางกลับโรงเรียน

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,