วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะ “ตาลเดี่ยวโมเดล”

ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะทีมงานจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะ ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด รองนายกเทศมนตรีตำบลสตึก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบังกู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองกี่ เทศบาลตำบลพลับพลาชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย และผู้แทนจาก อปท. ในพื้นที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,