มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ จัดงานรำลึกเฉลิมพระเกียรติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์แห่งล้านนา ในวาระครบ 150 ปี วันประสูติ พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 1 ปี เต็ม

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 66 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์แห่งล้านนา ในวาระครบ 150 ปี วันประสูติ ซึ่งมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรณียกิจของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ที่มีมากมายหลายด้าน และก่อให้เกิดองค์ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นมรกดก เกิดคุณูปการต่อสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของชาวล้านนา ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในด้านวิชาการและกิจกรรมเฉลิมฉลองอื่นๆ อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ถึง สิงหาคม 2567 อาทิ การจัดประกวดสัญลักษณ์วโรกาส 150 ปี วันประสูติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ,การเสวนาวิชาการ ดารารัศมีวิชญมาลา ในหัวข้อ “เจ้านายสตรีนักสร้างสรรค์แห่งล้านนา” ในเดือนกันยายน 2566 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การจัดทำวารสารฉบับพิเศษ, การแข่งขันทักษะวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, กิจกรรมเพื่อบันทึกเหตุการณ์รำฦกและเฉลิมพระเกียรติฯ, สารคดีชุด “ดารารัศมีรำฦก” ,หนังสือที่ระลึก ชุด “ดารารัศมีรำฦก และการจัดทำจดหมายเหตุเนื่องในวาระ 150 ปี วันประสูติ นอกจากนี้ยังกิจกรรมและโครงการย่อยอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สตรี, สังคม
คำค้น: , , , , , , , ,