ประกันชีวิตKWI เข้าพบแนะนำตัวประชาสัมพันธ์บริษัท กับ รพ.ลานนา

ตัวแทนผู้บริหาร รพ.ลานนา คุณ จันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยแผนกเวชระเบียน การเงิน แผนก สื่อสารการตลาด รพ.ลานนา ให้การต้อนรับ คุณเกษรินทร์ ใจแปง ตำแหน่ง LIC Manager ภาคเหนือ และ คุณชัญญภีมม์ พิสุทธิ์ศิรภัทร ตำแหน่ง LIC Assistant Manager จากบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำกัด เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือน รพ.ลานนา และแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมทั้งฟังวิสัยทัศน์แนวทางการทำงานร่วมกัน รวมถึงปัญหาหรือข้อปรับปรุงต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลลานนา ณ โรงพยาบาลลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม