ธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงิน จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) จาก ..ภัคธินันท์ กิตติวรเสนีย์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนและตอบรับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กีฬา, สังคม, เยาวชน