ชิม ชิลล์ ช้อป “กาดหมั้วครัวฮอม ดีพร้อมเจียงใหม่” เริ่ม 10 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เตรียมจัดกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม ดีพร้อมเจียงใหม่โดย นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดงานกาดหมั้วครัวฮอม ดีพร้อมเจียงใหม่โครงการตลาดดีพร้อม เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการส่งเสริมและบ่มเพาะจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รวมถึงผู้ประกอบการจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถกชเกิดการกระจายรายได้ เพิ่มช่องทางการตลาด และยกระดับร้านค้าในชุมชน อันเป็นการส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เติบโตและแข็งแรงในสภาวการณ์ปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดกิจกรรมนิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้ และการให้บริการปรึกษาแนะนำธุรกิจ

ทั้งนี้ ตลาดดีพร้อมจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันพฤหัสบดี ตลอดเดือนสิงหาคมกันยายน 2566 เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 . เป็นต้นไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมชิม ชิลล์ ช้อป ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, กิจกรรม, เศรษฐกิจ