กงสุล​ใหญ่​ญี่ปุ่น​มอบประกาศเกียรติคุณ​บัตรจากกงสุลใหญ่​ให้แก่​ ผศ.ดร.สมบัติ​ ตาปัญญา​ ผู้ปูรากฐานไอคิโด​ (Akido) ในจังหวัดเชียงใหม่

นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่ ได้มอบ ประกาศเกียรติคุณบัตรจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่ แก่ ผศ. ดร. สมบัติ ตาปัญญา ประธานกรรมการมูลนิธิศานติวัฒนธรรม (Peace Culture Foundation) ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย อันมีส่วนสร้างความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยด้วยความทุ่มเทมาเป็นระยะเวลานาน

ผศ. ดร. สมบัติ ตาปัญญา ประธานกรรมการมูลนิธิศานติวัฒนธรรม ได้วางรากฐานสำหรับการเผยแพร่ไอคิโดผ่านการก่อตั้งชมรมไอคิโดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการเปิดสถานที่ฝึกไอคิโดชื่อเรนชินคัง โดโจ (Renshinkan Dojo)” ในเขตชานเมืองของเชียงใหม่ ท่านยังใช้ความรู้ความเข้าใจในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกเผยแพร่หัวใจสำคัญของไอคิโดให้กับผู้คนในท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย อาทิ การดำเนินโครงการเพื่อป้องกันการทารุณกรรม การใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อสุขภาวะที่ดีของเยาวชนโดยการใช้ไอคิโดเป็นสื่อกลางซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมากต่อชุมชนอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม