SUN ประชุมครึ่งปี 2566 เสริมแกร่งรุกขยายธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ได้จัดการประชุม “MID YEAR MEETING 2023” ห้องประชุม บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ นำโดย คุณพิชัย คชมิตร รองประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารบริษัท เพื่อแถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีที่ผ่านมาในปี 2566 รับความท้าทายใหม่ และรุกเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มพิกัด

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า ภาพรวมในครึ่งปี 2566 นับเป็นช่วงเวลาที่ดีของ SUN โดยธุรกิจข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ส่งสัญญาณดีต่อเนื่อง จึงสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีตามเป้าหมาย นอกจากนี้การดำเนินโครงการต่าง ก็บรรลุตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ โครงการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติระบบต่อเนื่องแบบสเตอริไลส์ (HYDROLOCK) และโครงการ Biomass Steam Boiler 15T ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงเดือน .. 2566 ส่งผลให้สามารถเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนพลังงานได้ดียิ่งขึ้น ด้านแผนกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง SUN มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ โดยการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปตามทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรม และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ผลักดันรายได้ให้โตตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจ และเสริมศักยภาพในการแข่งขัน SUN ได้เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นความร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจ ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างแบรนด์ “KC” ให้แข็งแกร่ง และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างความสมดุลระหว่าง พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, หุ้น - การเงิน, เศรษฐกิจ