OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าใช้คุณค่าแห่งรักจับใจบุคลากร เปิด EVP 3 ประการ สร้างความแข็งแกร่งจากภายในเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่าจากการขับเคลื่อนธุรกิจ “พลังความรัก” เราจึงไม่เพียงมุ่งทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย แต่ยังมุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและปลอดภัยยิ่งกว่าให้กับคนไทยทุกคน และหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จตลอดระยะเวลา 74 ปีของบริษัท มีรากฐานมาจากการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่า เราจึงตั้งใจทำให้ทุกคนในทุกความแตกต่าง ทุกประสบการณ์ และทุกเจนเนอเรชัน ทำงานในทุกวันอย่างมีความสุข และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้สร้างสรรค์คุณค่าแห่งรักส่งมอบให้บุคลากรภายในองค์กร หรือ EMPLOYEE VALUE PROPOSITION ภายใต้แนวคิด คุณค่าแห่งรักเพื่อ “เราทุกคน” ซึ่งประกอบด้วยคุณค่า 3 ประการได้แก่ 1.PLEASURE – มีความสุขในการทำงาน มีสวัสดิการมีความมั่นคงเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง 2.PASSION – มีโอกาสได้แสดงศักยภาพการทำงาน และมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และ 3.PURPOSE – มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำตามจุดมุ่งหมายในการช่วยสังคมและประเทศชาติ ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ “รัก” ทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน พร้อมจับมือร่วมกัน เคารพให้เกียรติกัน หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนส่งต่อพลังความรักดี ๆ ไปยังคนที่เรารัก รวมถึงสังคมสิ่งแวดล้อม และโลกของเรา โดย OCEAN LIFE EMPLOYEE VALUE PROPOSITION ได้เปิดตัวในงาน OCEAN LIFE Town Hall 2023 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบของ Digital Virtual Town Hall มีผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาวางแผนประกันชีวิต เข้าร่วมรับฟังผ่านทางช่องทางออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้พลังความรักภายใต้แนวคิด LOVE MINDSET ขับเคลื่อนองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และตระหนักในคุณค่าของบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค จึงพร้อมดูแลทุกคนให้มีชีวิตที่มีความสุข มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า ติดตามกิจกรรมดี ๆ ของบริษัทผ่านทาง OCEAN CLUB APPLICATION / LINE : @oceanlife / Facebook : Oceanlifepage และเว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: