OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่ง “Enjoy Health Extra” ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมกว่าเดิม เพื่อเพิ่มเติมความสุขให้คนไทย พร้อมเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง*

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่า ปัจจุบันลูกค้ากำลังมองหาตัวช่วยเรื่องการวางแผนค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งนับวันค่ารักษาพยาบาลจะสูงขึ้นจนไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมในทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ และตอบโจทย์ความต้องการ ด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย “โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า – Enjoy Health Extra” ที่ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมมากกว่าเดิม** นอกเหนือจากความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานในโรงพยาบาลชั้นนำ ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้งแล้ว ยังเติมเต็มความมั่นใจด้วยความคุ้มครองแบบเอ็กซ์ตร้า มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ว่าจะเป็นการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด และการรักษาโรคมะเร็งทั้งแบบรังสีรักษา เคมีบำบัด รวมถึง Targeted Therapy แล้วยังมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อเนื่องหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) พร้อมครอบคลุมการวินิจฉัยโรคแบบ MRI และ CT Scan ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และสำหรับผู้ที่ทำประกัน Enjoy Health Extra แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก หากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน (IPD) แต่ไม่เคลมผู้ป่วยใน รับค่าชดเชยรายวัน*** วันละ 2,000 บาท สูงสุด 10 วันต่อปี OCEAN LIFE Enjoy Health Extra รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุ 11-80 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 98 ปี โดยสามารถเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการ หากมีสวัสดิการอยู่แล้ว สามารถเลือกทำแบบมีความรับผิดส่วนแรกได้ เพื่อลดความคุ้มครองที่ทับซ้อน และจ่ายเบี้ยประกันภัยถูกลง หรือเลือกทำแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกก็ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่บาทแรก

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ LOVE YOUR HEALTH สนับสนุนให้คนไทยรักสุขภาพ เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมการบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สนใจติดต่อได้ที่สาขา OCEAN LIFE ไทยสมุทรทั่วประเทศหรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888

สนใจ แบบประกันคุ้มครองสุขภาพ จาก OCEAN LIFE ไทยสมทุร

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2207 8888

ข้อควรทราบ:

* เมื่อทำประกันสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า (Enjoy Health Extra) แผน 3 (D0/D20,000/D50,000/D100,000)

** เมื่อเปรียบเทียบกับแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายผลประโยชน์ต่อครั้ง แบบประกันอื่นของบริษัทฯ

*** สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก (D0) กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน จากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า (Enjoy Health Extra)

– โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า (Enjoy Health Extra)

– ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล

– ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย

– การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

– สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม ได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ ชั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ(Portfolio)ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

– การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น

– ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

– ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: