107 ปี กตเวทิตาคุณ น้อมรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566 โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ครอบครัวพุคยาภรณ์ และผู้แทนหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 30 รูป และร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ 10 รูป ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ของท่าน ที่มีต่อวงการการศึกษา ด้วยปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ย้อนอดีตที่ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เคยกล่าวไว้ จากผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่ได้จัดทำคลิป VDO โดยนำประโยคคำพูดที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ มาใช้ AI สร้างสรรค์ย้อนเวลาให้ระลึกถึงท่านผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม คลิก Video link https://youtu.be/zq9lFj3mBJI

 

รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานพิธีกตเวทิตาคุณรำลึก 107 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566 จัดขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในการจัดงาน ได้จัดให้มีพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ 10 รูป แก่ ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ลำดับต่อมาเป็นพิธีวางพวงมาลา กตเวทิตาคุณรำลึก 107 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดย ผู้แทนจาก ครอบครัวพุคยาภรณ์ คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนผู้แทนจากมูลนิธิฯ และหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน
จากนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 4 รางวัล อาทิ ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2566 ประเภทผู้บริหาร ,นายเมธี วิเชียรสรรค์ อาจารย์ประวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้บริหารที่มีการสอน ,นายธณกร รักประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประเภทเจ้าหน้าที่ และนางสาววราพร บัวคลี่ เจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สุดท้ายเป็นพิธีการรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาเข้า มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ซึ่งมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน สถานศึกษาจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี ,อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ,ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ร่วมมอบเงินสมทบทุนการศึกษา โดยมี ท่านอธิการบดี SPU เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ครอบครัวพุคยาภรณ์ และผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รศ.กัลยาภรณ์ กล่าว

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ แห่งย่านบางเขนที่ไม่เคยเงียบเหงา ที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย มุ่งสร้างบัณฑิตด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการความคิดสร้างสรรค์รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำการแก้ปัญหาร่วมพัฒนาสังคมและดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามคำขวัญที่ว่า “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และในวันนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

 

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ แห่งท้องทุ่งบางเขนที่ไม่เคยเงียบเหงา เพราะที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ทันสมัย มุ่งสร้างบัณฑิตด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำหลักวิชาการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามแนวคิดของท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ว่า “ ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว เรียบร้อย ”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: