เปิดอย่างเป็นทางการกับ ลาลูน่า แกลเลอรี่ อาคารพิพิธภัณฑ์งานรักและศิลปะร่วมสมัย

ทีมผู้บริหารลาลูน่าแกลเลอรี่ นำโดย คุณเอลเก้ ซาบิเน่ ซิมเฟอร์ มีความสนใจในงานศิลปะ และตั้งใจที่จะสนับสนุน ตลอดจนพัฒนางานทางด้านศิลปะวัฒนธรรม งานช่าง และการอนุรักษ์ จึงตัดสินใจสร้างพื้นที่เพื่อใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดระหว่างผู้คนที่มีความหลากหลาย ทั้งในเชิงของความรู้ เทคนิค และวิธีการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เริ่มต้นจากบ้านคุณารักษ์ อาคารโบราณสไตล์ล้านนาโคโลเนียล ในชื่อของลาลูน่า แกลเลอรี่ อาคารพิพิธภัณฑ์งานรักและศิลปะร่วมสมัยในชื่อของ Art Connecting Museum และอาคารริมน้ำ ในชื่อของ Multi-functional Space by River Deli


ในงานนี้ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและงานหัตถศิลป์ในบริเวณอาคารต่าง ๆ ประกอบไปด้วย นิทรรศการ Impressive Chiangmai และ OLD BOI ที่ตึกลาลูน่าแกลเลอรี่ นิทรรศการ Arrow of Time ที่ตึก Art Connecting Museum และ พื้นที่สำหรับปฏิบัติการในการทำงานจากยางรัก รวมทั้งงานแสดงเครื่องเขินจากชาวกะเหรี่ยง ที่ตึก Multi-functional Space by River Deli

ลาลูน่า แกลเลอรี่ 181/2 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

อีเมล์: info@lalunagalleries.com
โทร 085 695 0047

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , , , , ,