เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทําความดีถวายในหลวง”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายพระพร พิธีลงนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมด้วย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และในโอกาสนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดกิจกรรม “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทําความดีถวายในหลวง ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยการสร้างเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนวัดดอนจั่น จำนวน 60 คน มาทำกิจกรรมและเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาส มอบรอยยิ้ม และเติมเต็มให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สามารถเข้าชมได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , , ,