สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ยกทัพ “กาแฟคุณภาพล้านนา” จากกว่า 40 ร้านค้าทั่วภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน Lanna Expo 2023

วันที่ 4 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพล้านนา โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค ระยะที่ 2 (Lanna Coffee Hub Phase Il) ที่โซนกาแฟล้านนา ภายใต้งานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยนำผู้ประกอบการกาแฟกว่า 40 บูธ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟ สินค้าเกษตร อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของตลาดเป้าหมาย และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการผลิตกาแฟชั้นคุณภาพตลอดห่วงโซ่ไปจนถึงการยกระดับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการหลังจากวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้ กาแฟ ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกาแฟในภูมิภาค หรือ Lanna Coffee Hub โดยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากาแฟตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การคัดเลือกสายพันธ์กาแฟ แปลงปลูก การพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ และพื้นที่ปลูก การพัฒนาโรงคั่ว และโรงงานที่ได้มาตรฐานที่เป็นสากล รวมถึงมีกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในตลาดกาแฟ เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานกาแฟไทย และ Q Grader ด้านกาแฟไทย เพื่อร่วมกันสร้างกาแฟที่มีรสชาติ และมีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คาดหวังให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม
คำค้น: , , , ,