หอการค้า จ.เชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ชุดใหม่) สมัยที่ 24 ประจำปีบริหาร .. 2566 – 2567 ห้อง Khom Room ชั้น 7 โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ โดยมีวาระการบริหารงาน 2 ปี นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคนที่ 15 และทำงานในตำแหน่งต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ดำเนินภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้ไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 กล่าวว่า นโยบายของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมกันดำเนินภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้ไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยพันธกิจของหอการค้าฯ ในระยะ 2 ปีต่อไปนี้ จะครอบคลุมมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร สมาชิก และการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจภายในจังหวัด ที่เดินไปพร้อมกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดและของประเทศ  

หลังจากนั้นได้เป็นการถ่ายรูปร่วมกัน รวมทั้งการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 24 โดยมีอดีตประธานกรรมการหอการค้าฯ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ กงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและสมาชิกหอการค้าฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, เศรษฐกิจ