ส่องสวัสดิการพนักงาน P5 GROUP รับไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่

การที่จะตัดสินใจทำงานกับบริษัทใดๆ นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว พบว่ามีอีกหนึ่งปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญเช่นกันคือสวัสดิการ โดยปัจจุบันนอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว P5 GROUP ก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญและคิดสวัสดิการที่มีความแปลกใหม่ เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่และอยากให้เข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทมากยิ่งขึ้น

P5 GROUP กำลังเดินหน้าสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน และการดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการพักผ่อนประจำปี เนื่องจากการทำงานในแต่ละแผนกต้องพบเจอปัญหาต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง บริษัทจึงจัดสวัสดิการช่วยเรื่องการผ่อนคลายให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานหนักมาตลอดทั้งปีของพนักงาน โดยจัดพาพนักงานไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงปลายปี เพื่อจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เปิดวิสัยทัศน์ในชีวิต ได้ช่วยเพิ่มพลังในการทำงาน และเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในบริษัทอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่บริษัทมอบให้กับพนักงาน.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,