สาธิต มช. จัดประชุมเตรียมแผนฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ “ฉัททันต์เกมส์” ครั้งที่ 46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตและผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน .. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพ การเตรียมแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกีฬาฯ ตลอดจนการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนสาธิต อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม .. 2566

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized