สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล กับโครงการ Seed Project ปี 3

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ส่งตัวแทนผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Seed project ปี 3 ภาคกลาง เรื่อง My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล โดยเครือข่าย SEED Thailand มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยกับสถาบันหลักของชาติ ผ่านการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดพื้นที่แกนนำเยาวชนรู้จักปรับการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม สร้างเขือข่ายเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถื่น ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้วิทยาลัย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย นายก้องภพ กาญจนะวีระ นายกสโมสรนักศึกษา และนายวัชรากร เบ้าคำ รองนายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โดยวิทยาลัยพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาตัวของนักศึกษาเอง พร้อมทั้งยังสามารถมาเผยแพร่และส่งต่อให้กับเพื่อนนักศึกษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,