ว.การบิน SPU เตรียมเปิดหลักสูตร นักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน รองรับอาชีพใหม่สุดล้ำ

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ “นักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน” โดยมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานมืออาชีพ ที่ได้รับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (ATO) เข้ามาถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมปูพื้นฐานภาคทฤษฎีเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นนักบินอากาศยานไร้คนขับต่อไปในอนาคต

พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “เนื่องจากปัจจุบันโดรนได้มีการนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งการเกษตร การสำรวจพื้นที่ หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ก็ใช้ระบบโดรนขนส่งทางอากาศ วิทยาลัยการบินและคมนาคม เล็งเห็นความสำคัญของตลาดงานดังกล่าว จึงเพิ่มหลักสูตร “นักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน” ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าเรียนหลักสูตร RVC Multi-Rotor คือทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักการเดินอากาศ การใช้ห้วงอากาศในการบินโดรน ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการบิน และการบำรุงรักษาโดรนเบื้องต้น รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เพื่อเป็นการรับรองเมื่อจบหลักสูตร สามารถนำไปสอบขอใบอนุญาตนักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือ Remote Pilot License (RPL) จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ ผ่านการเรียนรู้ทักษะจากผู้มีประสบการณ์จริง นักศึกษาจะได้สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้ในการทำงานได้ ซึ่งการผลักดันหลักสูตรใหม่อย่าง นักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ถือเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญของวิทยาลัยการบินและคมนาคม ที่จะขับเคลื่อนให้นักศึกษาเรียนจบไปเป็นตัวจริงที่ครอบคลุมทุกด้านการบิน เพื่อส่งออกบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานในอนาคตต่อไป”

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังสามารถเข้ามาสมัครเรียน พร้อมรับทุนการศึกษาได้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ www.spu.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: